Opće informacije

Muzej grada Splita
Papalićeva 1
21 000 Split
Tel. 021 360 171, 021 360 172
e-mail: muzej.grada.splita@mgst.net

DJELATNICI MUZEJA GRADA SPLITA

URED RAVNATELJA/ICE:
ravnateljica, Branka Brekalo
branka.brekalo@mgst.net
021/669-341

Elvira Šarić Kostić
viša kustosica
elvira@mgst.net
021/669-355

Nela Žižić
viša kustosica
nela.zizic@mgst.net
021/669-344

mr. sc. Tea Blagaić Januška
viša kustosica
tea@mgst.net
021/669-353

Vedrana Supan
kustosica
vedrana.supan@mgst.net
021/669-349

Darka Perko Kerum
kustosica
darka@mgst.net
021/669-352

dr. sc. Marijan Čipčić
kustos
marijan.cipcic@mgst.net
021/669-345

Mirko Gelemanović
viši restaurator
mirko@mgst.net
021/669-358

Josip Miljak
viši restaurator
josip@mgst.net
021/669-356

Dina Vuletin Borčić
viša restauratorica
dina@mgst.net
021/669-354

Marija Marković
viša restauratorica
marija@mgst.net
021/669-350

Helena Tresić-Pavičić
restauratorica
helena.tresic-pavicic@mgst.net
021/669-359

Marija Plazibat
kustosica muzejska pedagoginja
edukacija@mgst.net
021/669-357

Daniela Jeličić
voditeljica marketinga
daniela.jelicic@mgst.net
021/669-346

Pedro Saldanha de Megalhaes
muzejski tehničar
pedrosm@mgst.net
021/669-360

mr. sc. Dijana Korljan
voditeljica općih, pravnih i međunarodnih poslova
dijana.korljan@mgst.net
021/669-351

Ljubica Vidić
tajnica-voditeljica računovodstva
ljubica.vidic@mgst.net
021/444-781

mr. sc. Ivana Krnić
voditelj računovodstva
ivana.krnic@mgst.net
021/669-342

Nađa Marković
blagajnik – administrator
nadjamar@mgst.net
021/444-780

Maja Vrančić
administrativni referent
maja.vrancic@mgst.net
021/669 375

Hana Čipčić
recepcionarka
hana.cipcic@mgst.net

Aida Maglica
recepcionarka
aida.mgalica@mgst.net

Ana Vilović
recepcionarka
ana.vilovic@mgst.net

Marko Batarelo
kućni majstor
021/669-360

Tonči Vatavuk
domar
tonci.vatavuk@mgst.net

Igor Čotić
domar
igor.cotic@mgst.net

Vesna Bobanac
spremačica – dostavljačica

Anka Milić
spremačica